BLACK MIRROR: Bandersnatch Trailer (2018) Netflix


 • Am Vor 23 Tage

  KinoCheck InternationalKinoCheck International

  Dauer: 1:51

  Official Black Mirror: Bandersnatch Trailer 2018 | Subscribe ➤ abo.yt/ki | Release: 28 Dec 2018 | More KinoCheck.de/film/g4x/black-mirror-bandersnatch-2018
  In 1984, a young programmer begins to question reality as he adapts a sprawling fantasy novel into a video game and soon faces a mind-mangling challenge. Welcome back.
  Note | #BlackMirror #Trailer courtesy of Netflix International B.V.. | All Rights Reserved. | #KinoCheck®

  Black Mirror  trailer  season 5  2018  Movie  KinoCheck  Black Mirror trailer  Drama  Black  Mirror  

Rab carn
Rab carn

Is there ever going to be more season episodes of black mirror?

Vor 3 Tage
Underground TV
Underground TV

Sie geben Drogen in die Luft und Drogen in mein Essen - und Drogen in jede von den Platten, die sie pressen

Vor 4 Tage
We Are plastic
We Are plastic

What’s that hush hush song 😭

Vor 5 Tage
Tamara M
Tamara M

It's actually nothing special. And the story is just... it's not good, considering all that hype. Idk that's just my opinion.

Vor 8 Tage
Jason Richardson
Jason Richardson

Maybe next time use a story that is, oh say, not so damn boring.

Vor 8 Tage
babushka doll
babushka doll

is that the guy with the eyebrows from narnia? woah he grew up weirrrd

Vor 15 Tage
Evelina Brėdikyte
Evelina Brėdikyte

genius screenplay, golden movie, love it

Vor 16 Tage
Savage Lord
Savage Lord

Duuuuuuude this movie is. . . . different and weirdly really good. I saw this yesterday really high af and this movie really screwed me in a good way. The concept of making *us the viewers* decide some actions are actually makes *you* feel responsible instead of making you feel like "eh another decision to make, but who cares". Really amazing movie otherwise tho. Sadly I haven't watched till the end. I think I saw till the part where the hostess in a TV show starts by showcasing Bandersnatch with the question "So Bandersnatch, is it yay or nay?"

Vor 17 Tage
Tebe Miki
Tebe Miki

0:23 indonesia netizen know who he is 😂

Vor 18 Tage
LMMSkits
LMMSkits

BROOOO! THE EMOTIONS!

Vor 22 Tage
Carlo Alba
Carlo Alba

The trailer doesnt tell much but this is going to be a first interactive film. Just read an article. You decide on the movie outcomes. With remote.

Vor 22 Tage
NCRRANGER
NCRRANGER

Or on your phone

Vor 19 Tage
Critical State
Critical State

It's nice

Vor 22 Tage
Butuh Nasip
Butuh Nasip

WATCH TOP MOVIE UPCOMING 2019 watchblackmirror.greenok.duckdns.org *************************************** Բոլոր լեզուները 1 ժամ 40 րոպե | Շարժապատկերներ, Գործողություն, Ֆանտազիա | Հունվարի 16, 2019 (ԱՄՆ) ➡ Դրագոն բրոշ: Burorî - Dragon Ball Super: Broly (բնօրինակ անվանումը) ➡ Ժանրեր, անիմացիա | Գործողություն | Ֆանտազիա ➡ բոլոր լեզուները | Անգլերեն | Նորվեգերեն | Franch | Գերմաներեն | Իսկապես ակնկալում ենք ապակու, մնացածը, կարծես, պարկեշտ է անխնա: 0 տոկոսը Joker- ի կամ Shazam- ի եւ Captain Marvel- ի պես կարծես 2 ժամ անսահմանության պատերազմի նախադեպ է: Երբեք խնամել որեւէ ընթացիկ X-men ֆիլմերի, այնպես որ ես չունեմ ներդրումներ Dark Phoenix- ում: Հավանել Ռոն Պերլմեն Հելբոյին, բայց ոչ թեքվել է վերակառուցման վրա, կարող է ստուգել այն: Endgame- ը կլինի ամեն ինչ սպասված եւ ավելի, վստահ եմ: Ես շահագրգռված եմ, թե արդյոք նոր Mutants- ի մարկետինգը պարզապես հմայքն է կամ եթե այն իսկապես խաղում է որպես տառապող տան սարսափ ֆիլմ Bolor lezunery 1 zham 40 rope | Sharzhapatkerner, Gortsoghut’yun, Fantazia | Hunvari 16, 2019 (AMN) ➡ Dragon brosh: Burorî - Dragon Ball Super: Broly (bnorinak anvanumy) ➡ Zhanrer, animats’ia | Gortsoghut’yun | Fantazia ➡ bolor lezunery | Angleren | Norvegeren | Franch | Germaneren | Iskapes aknkalum yenk’ apaku, mnats’atsy, kartses, parkesht e ankhna: 0 tokosy Joker- i kam Shazam- i yev Captain Marvel- i pes kartses 2 zham ansahmanut’yan paterazmi nakhadep e: Yerbek’ khnamel voreve ynt’ats’ik X-men filmeri, aynpes vor yes ch’unem nerdrumner Dark Phoenix- um: Havanel Rron Perlmen Helboyin, bayts’ voch’ t’ek’vel e verakarruts’man vra, karogh e stugel ayn: Endgame- y klini amen inch’ spasvats yev aveli, vstah yem: Yes shahagrgrrvats yem, t’e ardyok’ nor Mutants- i marketingy parzapes hmayk’n e kam yet’e ayn iskapes khaghum e vorpes tarrapogh tan sarsap’ film

Vor 22 Tage
Sebastian Lock
Sebastian Lock

Videodrome / Sutter Cane

Vor 23 Tage
Steve Nicklin
Steve Nicklin

By the way, is the whole series being released on the 28th or only "Bandersnatch"? And I guess that is the 28th in American time? Being as I am nowadays in Australia, this just makes the waiting time seem longer....

Vor 23 Tage
Steve Nicklin
Steve Nicklin

I cried on seeing that street scene, that was just like 1980's England. I don't think that I will survive when virtual reality gets that real and someone creates a 1980's game.

Vor 23 Tage
eurosalamander
eurosalamander

... I literally have no idea what I just watched.

Vor 23 Tage
NCRRANGER
NCRRANGER

Its a movie where you choose what you want to do

Vor 19 Tage
sethman75
sethman75

The moment when you realize that Netflix movies and TV Series are better than 99.99% of the dross Hollywood turns out. Hollywood is dead.

Vor 23 Tage
Dottor Karuro
Dottor Karuro

Hollywoos had died long ago

Vor 21 Tag
Agustine Marsha
Agustine Marsha

🔴 Watch|DownIoad *Black Mirror: Bandersnatch* fiIm: t.co/E6Bmtj3j31 New Trending Movies, det anbefales å se på!

Vor 23 Tage
David Lucks
David Lucks

I like how the snuck in a reference to "Metalhead" episode

Vor 23 Tage
Agustine Marsha
Agustine Marsha

🔴 Watch|DownIoad *Black Mirror: Bandersnatch* fiIm: t.co/E6Bmtj3j31 New Trending Movies, det anbefales å se på!

Vor 23 Tage
royandescartes
royandescartes

Relax! 0:37

Vor 23 Tage
Sören Dwelk
Sören Dwelk

is it with Bandersnatch Cigglediggle ?

Vor 23 Tage
Mike Mok
Mike Mok

starring Bendersnatch Cumberdict

Vor 23 Tage
Light yagami
Light yagami

Dont know whats that shit is ??

Vor 23 Tage
xantype
xantype

Whenever there's Black Mirror on it, there's quality in it

Vor 23 Tage
Gavin Reddig
Gavin Reddig

Not sure about the plot. But the trailer looks hella good. And the music choice was fire 🤗

Vor 23 Tage
Harshal Anand
Harshal Anand

This looks boring as fuck.

Vor 23 Tage
wahengbam luwangthoi
wahengbam luwangthoi

I m eager to watch the movie

Vor 23 Tage
Ethan Bentch
Ethan Bentch

Season 5 baby

Vor 23 Tage
Ali mae Howes
Ali mae Howes

It says its a movie. Not season 5.

Vor 23 Tage
LivingCheese
LivingCheese

So why is the name of Dr.Strange actor in the title?

Vor 23 Tage
Arutha87
Arutha87

Mack Blirror: Cumberdict Bandersnatch

Vor 16 Tage
Gjead Stein
Gjead Stein

Thats cumberbatch

Vor 19 Tage
Dick Piano
Dick Piano

That's the kid from toy story who kept breaking the toys... Andys douchebag neighbour...

Vor 23 Tage
Tebe Miki
Tebe Miki

Also saih from the thunder family

Vor 18 Tage
씨발
씨발

I can't wait.

Vor 23 Tage
Tamara M
Tamara M

Its average🤷🏽‍♀️

Vor 8 Tage
Agustine Marsha
Agustine Marsha

🔴 Watch|DownIoad *Black Mirror: Bandersnatch* fiIm: t.co/E6Bmtj3j31 New Trending Movies, det anbefales å se på!

Vor 23 Tage
Oscar Leon
Oscar Leon

Oh fuck it’s tomorrow!

Vor 23 Tage
Geri
Geri

Ooohhh i see that "Whitebear" and the Metal-dog episode reference in this episode

Vor 23 Tage
Roy
Roy

Dunkirk Boy

Vor 23 Tage
Nicolas Dubousquet
Nicolas Dubousquet

I hope it will be this story well

Vor 23 Tage
Compy
Compy

Behind the scenes of how they made a infinite warfare

Vor 23 Tage
travel er
travel er

Supscribe me pls Supscribe me pls 💖💫💕💫💖💖💖

Vor 23 Tage
Agustine Marsha
Agustine Marsha

🔴 Watch|DownIoad *Black Mirror: Bandersnatch* fiIm: t.co/E6Bmtj3j31 New Trending Movies, det anbefales å se på!

Vor 23 Tage
The Pogue
The Pogue

Stop begging

Vor 23 Tage
black guy
black guy

Already love It

Vor 23 Tage
Quintanilla Vlogs
Quintanilla Vlogs

Looks good

Vor 23 Tage
KinoCheck International
KinoCheck International

The choose your own adventure style Black Mirror 90-Minute movie hits Netflix tomorrow!

Vor 23 Tage
Mohammad Abushal
Mohammad Abushal

And how can I choose the ending ??!

Vor 23 Tage

Nächstes Video

Clint James | December 27, 2018 | Space Guardians 2